gayrimenkul etiket arşivi

Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Taşınmaz Değerleme Sistemi

BuLazım No Comments

Gayrimenkul değerleme raporu, bir kişi ya da kuruluşun talebiyle herhangi bir taşınmazın değerinin tespiti için değerleme uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin analizini ve değerini barındıran rapora verilen isimdir. Gayrimenkul değerleme raporu gayrimenkulle ilgili doğru bilgi ve doğru fiyat barındırdığı için hızlı satış sağlamaktadır.

Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak olan Taşınmaz Değerleme Sistemi ile tüm gayrimenkul alım-satım işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu zorunlu hale gelecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre Türkiye’de en fazla vergi kaçağının yaşandığı sektörlerden biri olan gayrimenkul sektörüne yönelik yeni düzenlemeler hazırlanmakta ve vergi kaçaklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili olarak gayrimenkullere tek fiyat getirecek olan Taşınmaz Değerleme Sistemi hayata geçirilmek istenmekte olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu sistem ile gayrimenkul vergilendirme sistemi sil baştan değişmesi ve gayrimenkul sektöründeki fiyat farklılarını ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Sistem sayesinde gayrimenkullere ilişkin bölgesel fiyatlar çıkarılacak, belirlenen rakamların altı kabul edilmeyecek ve tek fiyat getirecek. Böylelikle, gayrimenkul alımlarında emlak vergi değeri üzerinden beyan edilen rakam ile gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki uçurum da sona ermiş olacak. Taşınmaz Değerleme Sistemi (TDS) üzerinden belirlenen fiyat ortalamaları ile gayrimenkuller gerçek değerleri üzerinden tapuda da işlem görecek.

Konu ile ilgili çalışması bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “taşınmaz değerleme sistemi” veritabanı çalışmasının önümüzdeki yıl bitirilmesi bekleniyor.

 

Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Kurallar Değişiyor!

BuLazım No Comments

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün yaptığı çalışmalara göre Tapu Harcı kayıpları ve Gelir Vergisi kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla tapuda yeni dönem başlıyor.

Tapuda yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde beyan esasına dayalı sistem değişiyor. Yeni dönemde gerçek değer esaslı sistem devreye alınacak. Satış işlemine konu her gayrimenkul için Tapu Müdürlüklerine ekspertiz raporu sunulması zorunlu olacak. Konut, arsa, tarla, dükkan, işyeri, ofis, bina, fabrika, depo, plaza v.b. ticari gayrimenkuller dahil tüm gayrimenkul türleri için bu zorunluluk geçerli olacak.

TKGM tarafından planlanan yeni sistemin ön adım uygulaması 4 Mart 2019 tarihinde Yabancıların gayrimenkul ve tapu satışlarında gayrimenkul değerleme raporu (gayrimenkul ekspertiz raporu) zorunluluğu getirilerek devreye alındı. Yeni sistem öncelikli olarak yabancı uyruklu kişilerin tapu ve gayrimenkul satışlarında hayata geçirilmiş oldu.

TKGM tarafından üzerinde çalışılan ‘’Gayrimenkul Değerleme Sistemi’’ ile tüm tapu satışları için gayrimenkul değerleme raporu (gayrimenkul ekspertiz raporu) zorunluluğu Eylül 2019 tarihinde uygulamaya koyuldu.

Gayrimenkul ekspertiz raporları ile satışa konu gayrimenkullerin gerçek değerleri belirlenecek ve 3 yıl süre ile bu değerler ile ‘’Türkiye Değer Haritası’’ oluşturulacak.

Yapılacak olan Tapu satış işlemleri, 3 yıl sonra oluşacak bu değerlerin altında gösterilemeyecek. Bu uygulama ile Tapu Harcı Kaybı ve Gelir Vergisi kaybının önüne geçilmesi sağlanacak.

Ekspertiz raporu zorunluluğu uygulaması Eylül 2019 tarihinde başlamış olup,tapu satışlarına uygulanması ise 2022 yılında başlayacak. 2022 yılı itibariyle Tapuda düşük satış bedeli devri sona ermiş olacak.

 

Kaynak:http://www.oga.com.tr/blog/tapu-ve-gayrimenkul-satislari-icin-ekspertiz-raporu-zorunlu-olacak/

Tapu Harcı İndirimi 31 Aralık 2019’a Kadar Uzatıldı!

BuLazım No Comments

Herkese Merhaba,

Daha önceki yazılarımızda da pek çok kez sizlerle paylaştığımız üzere, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de ciddi bir yavaşlama söz konusu. Gayrimenkul arzındaki fazlalık, ekonomik çekinceler ve yüksek inşaat maliyetleri derken gayrimenkul fiyatları yüksek fakat alım-satım işlemleri düşük seviyelerde gerçekleşti.

2018 yılında döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artış inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları 2018’in ilk 9 ayında önceki yıla göre bina sayısı bazında % 41,4 azalırken, yüz ölçümü % 55,1, daire sayısı % 58,6 oranında azaldı.

Ayrıca konut kredisi faizlerinin yıl içinde % 3,2 seviyelerini kadar yükselmesi de gayrimenkul sektörüne büyük darbe vurdu.

Ekonomisi büyük ölçüde inşaat sektörü üzerine yüklenmiş olan ülkemizde, devlet ekonomiye canlılık kazandırabilmek için pek çok önlemler aldı ve yeni uygulamalara başladı.

Bu uygulamalardan biri hükumetin yabancıların Türk vatandaşlığı kanununda değişiklik ile almak için karşılamak zorunda olduğu mali yatırım kriterlerini düşürmesi oldu. Daha önce 1 milyon ABD Doları olan vatandaşlık alabilme bedeli, 19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 250.000 ABD Doları’na  indirildi. (3 yıl satmamak kaydı ile ülkemizden minimum 250.000$ tutarında taşınmaz satın alana yabancılar Türk Vatandaşlığına kabul ediliyor.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının “ucuzlamasıyla” 2018’in  ilk 11 ayında yabancılar 35 bin 103 adet konut satın alırken, en çok tercih edilen kent 12 bin 100 adet ile İstanbul oldu.

İlk kez ev alacakların açacağı konut hesabına yapılacak devlet katkısı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarıldı.

Tapu harcı ve KDV indirimleri, 21 Mart 2019’da çıkan kararname ile 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı!

Bir diğer uygulama ise alım-satım işlemlerinde devlete ödenen vergi ve tapu harçlarında indirime gidilmesi oldu.

Hem alıcının hem de satıcının sorumluluğunda olan tapu harçları söz konusu taşınmazın satış bedelinin yüzde (%) 2’si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında (%) 2’si olan 4 bin TL alıcı diğer (%) 2’si olan 4 bin TL de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenmektedir.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınarak hareketlendirilmesi adına %2 oranındaki tapu harç bedeli yüzde (%)1,5’e düşürülmüştü. 2018’de uygulanmaya başlanan bu tapu harcı ve KDV indirimleri, 21 Mart 2019’da çıkan kararname ile 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.

 

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

BuLazım No Comments

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca daha önce yayımlanarak girecek “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde inşaat sektörünün talepleri dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca daha önce yayımlanarak yürürlüğe girecek “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde inşaat sektörünün talepleri dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre yapı ruhsatına uygun olarak inşaatı devam eden yapılarda, plan iptali olsa bile yatırımcının kazanılmış hakkı korunmaya devam edecek.

Şehirlerde çarpık kentleşmeden kaynaklanan silüet bozukluklarının önlenmesi amacıyla imarda bazı yeni düzenlemeleri kapsayan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 1 Ekim olarak belirlenen yönetmelikte bazı düzenlemeleri içeren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte, otel veya benzeri bir yapıda ortası açık merkezi alanı kapsayan “atrium”un tanımı yeniden düzenlendi.

Ayrıca, yönetmeliğin emsal harici tüm alanların toplamının, parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşamayacağına ilişkin hükmünde, emsal dışı kalan alanlara ilişkin değişikliklere yer verildi.

Bu kapsamda, yapılması zorunlu olan yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar, bahçede yapılan açık otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar ile alışveriş merkezlerinde yapılan “atrium” boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı emsal harici sayılacak. Ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 metrekaresi de bu hesaba dahil edilmeksizin emsal harici sayılacak.

Yönetmelik değişikliğiyle taban alan ve katlar alanı hesabına dahil edilmeyecek kullanımlar ve bahçe mesafelerine ilişkin de yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Ayrıca müstakil konutlardaki bağımsız bölüm iç duvar kalınlıklarına ilişkin sınırlama da yönetmelik değişikliği ile ortadan kaldırıldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE “MÜKTESEP HAK”

İnşaat sektörünün taleplerinin de dikkati alındığı yönetmelikte, bu kapsamda, “Yapı ruhsatına uygun olarak yapımına devam eden yapılarda, plan iptali olması halinde seviye tespiti yapılarak inşaat durdurulur. Mahkeme kararında yer verilen iptal gerekçeleri de dikkate alınmak koşuluyla hazırlanacak yeni imar planına göre mevcut haliyle ya da tadilatlı olarak korunması mümkün olan yapıların devamına izin verilir. Korunması mümkün olmayanların ise ruhsatları iptal edilerek inşaatın durdurulma tarihine kadar ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yapılan kısmı müktesep hak kapsamında değerlendirilir.” hükmü de iptal edildi.

Ayrıca, yapı ruhsatı işlemlerinde bir binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde, emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacimlerin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özellikleri ve güvenliği ile yangın güvenliğini olumsuz etkilememek kaydıyla yapılan tadilatlarda, tadilat yapılan bağımsız bölüm de diğer maliklerin muvafakati aranmadan malikin başvurusu yeterli olacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ “SİLÜET ONAYI ZORUNLULUĞU” GETİREBİLECEK

Yapı projelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren yönetmelik değişikliğiyle müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar, bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60 bin metrekareden fazla olan yapı veya yapılar topluluğu ile binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılara ilişkin bu niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince “avan proje zorunluluğu” kaldırılarak yerine “silüet onayı zorunluluğu” getirilebileceğine ilişkin hüküm eklendi.

Yönetmeliğe göre ayrıca özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmek ve kanunun cezai hükümleri saklı kalmak, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati alınmak, statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak, bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.

Bina cephelerinde bu fıkrada aranan şartlara ilave olarak, sadece anten ve anten aparatları monte edilmek, cepheye bitişik olmak, dış cephe kaplamasıyla benzer görünümde olması ve anten boylarının 1,55 metreyi geçmemesi şartları da aranacak.

Fenni mesuliyet üstlenilmek ve kanunun cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sabit elektronik haberleşme altyapısında kullanılan, saha dolabı, varlık noktası (PoP noktası), menhol, ankesörlü telefon ve bina içi anahtarlama ekipmanları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmadan kurulabilecek.

EN KÜÇÜK DAİRE MİNİMUM 28 METREKARE OLACAK

Yönetmelikte mevcut yapı ruhsatı başvurularına ilişkin de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1 Ekim’den önce yürürlükte olan yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alınan ve inşaatı devam eden yapılara ilişkin olarak da ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.

Yürürlüğe girecek yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında, 1+0 stüdyo dairelerin bundan sonra imar projelerine dahil edilmemesi, yeni tip konut projelerinde en küçük dairenin 1+1 ve minimum 28 metrekare olarak tasarlanması gibi yenilikler yer alıyor.

http://www.haberturk.com/imarda-yonetmeliginde-son-durum-2017-1655256-ekonomi

Tapu ve kadastroda yeni dönem!

BuLazım No Comments

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapu ve kadastroda yeni dönem!

Sistemlerinde yapılan değişiklikle ilgili konuşan Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını,  müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemini hayata geçirdi. Büyükboyacı, “E-devlet doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada sisteme girenler taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafın da görüntüleyebilmesi için yetki verebilecek. Tapu sahibi devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı. Büyükboyacı şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız https://portal.tkgm.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak web-tapu uygulamasına ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımız web-tapu uygulamasında bulunan tapu bilgisi al seçeneği ile taşınmazlarına ait takyidatlı tapu bilgilerini görüntüleyebilecekler, yetki ver seçeneği ile istedikleri taşınmazla ilgili başka birisine yetki verebilecekler, başvuru yap seçeneği ile Tapu Müdürlüğüne gitmeden başvurularını yapabilecekler ve gerekli belgeleri taratarak sistem üzerinden gönderebilecekler. SMS ile bildirilen tapu harcı ve döner sermaye ücretini online olarak yatırarak Tapu Müdürlüğü tarafından imza için SMS ile bildirilecek randevu saatinde Tapu Müdürlüğü’ne giderek işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Beyan tesis et seçeneği ile de dolandırıcılara ve sahteciliğe karşı Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden sistem üzerinden taşınmazları üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması için beyan verebileceklerdir.”

 

KAYNAK: http://www.milliyet.com.tr/tapuda-yeni-sistem-basladi–ekonomi-2526144/

 

BRÜT VE NET METREKARE NEDİR?

BuLazım No Comments

BRÜT VE NET METREKARE NEDİR?
İstanbul konut piyasasında insanlar 10 yıl önce oda bazlı düşünürlerdi: Bir evin net ve brüt metrekaresi insanların çok da bildiği ya da ilgisini çeken konular değildi!
Daha önceki yazılarımda belirtmiştim: Bir zamanlar, stüdyo ve 1+1 evlerin telaffuz edilmesi bile ‘ayıp’ sayılırdı. Ağırlıklı ev tipi 2+1 ve 3+1’di… 4+1 ve üzeri ev tipi ile az karşılaşılırdı… 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda yapılmış olan evlere göz attığınızda bu bulgulara kolaylıkla ulaşırsınız.

Oturum için olsun, yatırım için olsun; ev satın alanlar hesabını kitabını oda sayısına göre yaparlardı. Brüt metrekareyi veya net metrekareyi pek bilmezlerdi. Çalıştığım gazetelerin İstanbul eklerine İstanbul konut piyasası ile ilgili haberler hazırlarken canım çıkardı. 2+1 veya 3+1 kaç metrekareydi? Mesela Bağcılar’ın 2+1’i ile Bakırköy’ün 2+1’i arasında neredeyse 20 metrekare vardı. Bağdat Caddesi ile Bakırköy’ün veya Beşiktaş’ın 2+1’i ya da 3+1’i arasında da epey fark sözkonusuydu.

Yıllardır insanlara ev satın alırken brüt ile net metrekareye göre hesap yapmalarını öneriyorum. Böylece piyasalar yavaş yavaş metrekare bazlı düşünmeye başladı. İşin aslı, ilk başlarda hesabı brüt metrekareye göre yapmalarını önerirdim. Müşteriler brüt metrekareye göre hesap yapmaya başlayınca brüt ile net metrekare arasındaki makas her geçen yıl açıldı. Açılıyor… Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan öğrendiğim çok güzel bir söz vardır: ‘Avcı ne kadar hile bilirse, ayı da o kadar yol bilirmiş’. Taktik bu olunca, okurlara yeni tavsiyem hesaplarını hem brüt hem de net metrekare üzerine yapmaları…

İstanbul konut piyasasında artan arsa ve inşaat maliyetleri, haksız rekabet ve bu alanda ciddi bir yasal düzenlemenin olmayışı, brüt ile net metrekare arasındaki makasın açılmasına neden oluyor. Tabi müşteriler brüt ve net hesabını oturup kendi kendine yapmayınca da ortaya kaos çıkıyor…

Bu konuda müşteriler de çok masum değil. Hep yüksek rakam duymak istiyorlar. Müşteri temsilcileri de onları mutlu etmek için elinden geleni yapıyor.

Başta MESA, Tepe, Aktürk ve Koray olmak üzere Ankara firmaları yıllarca evleri net metrekare üzerinden satmaya çalıştı! Üstelik net hesapları da çok düzgündü. Buna göre net alan; ıslak hacimleri, balkon ve terasları dahil bir evin süpürülebilir alanlarıdır.

Brüt ve net metrekarede İstanbul’un ‘ortak bir dil’e ihtiyacı var. Müşterilerin ne aldığını bilmesi, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, ekspertiz çalışmalarında ve ipotek verirken işin kolaylaşması için brüt ve net metrekarenin, şirkete, lokasyona veya aynı şirketin farklı lokasyonlardaki projesine göre değişmemeli. Özetle bu alandaki ortak dile herkesin ihtiyacı var…

Konut piyasasında bu işe en fazla kafa yoranlardan birisi Demir İnşaat’ın patronu Hamit Demir’dir. Hamit Demir’in bu alandaki görüşünün özeti şu: Bir konutun brüt ve neti kendi içinde 4’e bölünmeli…

1) Dış brüt: Bir evin toplam inşaat alanından aldığı paydır. Otopark, depo ve sosyal tesisler dahil toplam inşaat alanından düşen pay ilave edilir…

2) İç brüt: Bir evin katından düşen paydır. Asansör, merdiven ve havalandırma boşlukları ve koridorlardan; yani kattan aldığı paydır.

3) Dış net: Evin dış dört duvarının toplamı. Balkon ve teraslar dahil edilir…

4) İç net: Bir evin süpürülebilir alanlarının toplamı. Islak hacimleri, balkon ve teraslar dahil edilir.

Bu veya benzeri ölçüler geliştirilebilir. Önemli olan İstanbul genelindeki tüm projeleri ve siteleri aynı kriterde değerlendirebilmektir. Bu yapılırsa sorun aşılır… Müşteri nereden ne aldığını bilmeli. Bu konuda görev Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na düşüyor…

Tabi konut müşterilerine düşen kısım da önemli. Churcill’in çok sevdiğim bir sözü vardır: Önce insanlar binaları, sonra binalar insanları şekillendirir… Buradan hareket edecek olursak müşterilerin bilinçlenmesi sektörü şekillendirir. Sektörün şekillenmesi ise müşterinin bilinçlenmesini artırır…

KAYNAK: http://www.tebernuskirecci.com.tr/brut_metrekare_nedir_net_metrekare_nedir-99435.html

Emlak vergisi itirazı için son gün bugün (7 Eylül 2017)

BuLazım No Comments

Emlak vergisine itiraz süresi bugün sona eriyor. Emlak vergisi miktarına itirazı olan vatandaşlar 7 Eylül (Bugün) mesai bitimine kadar dava açabilecek. Belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi bugüne kadar uzatılmıştı.
Belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edildiğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine bugün mesai bitimine kadar itiraz davası açması gerekiyor. Dava açılmazsa belirlenen rayiç değerler kesinlik kazanacak.

KAYNAK: http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/emlak-vergisi-itirazi-icin-bugun-son-2002554/