vergi etiket arşivi

Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Taşınmaz Değerleme Sistemi

BuLazım No Comments

Gayrimenkul değerleme raporu, bir kişi ya da kuruluşun talebiyle herhangi bir taşınmazın değerinin tespiti için değerleme uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin analizini ve değerini barındıran rapora verilen isimdir. Gayrimenkul değerleme raporu gayrimenkulle ilgili doğru bilgi ve doğru fiyat barındırdığı için hızlı satış sağlamaktadır.

Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak olan Taşınmaz Değerleme Sistemi ile tüm gayrimenkul alım-satım işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu zorunlu hale gelecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre Türkiye’de en fazla vergi kaçağının yaşandığı sektörlerden biri olan gayrimenkul sektörüne yönelik yeni düzenlemeler hazırlanmakta ve vergi kaçaklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili olarak gayrimenkullere tek fiyat getirecek olan Taşınmaz Değerleme Sistemi hayata geçirilmek istenmekte olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu sistem ile gayrimenkul vergilendirme sistemi sil baştan değişmesi ve gayrimenkul sektöründeki fiyat farklılarını ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Sistem sayesinde gayrimenkullere ilişkin bölgesel fiyatlar çıkarılacak, belirlenen rakamların altı kabul edilmeyecek ve tek fiyat getirecek. Böylelikle, gayrimenkul alımlarında emlak vergi değeri üzerinden beyan edilen rakam ile gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki uçurum da sona ermiş olacak. Taşınmaz Değerleme Sistemi (TDS) üzerinden belirlenen fiyat ortalamaları ile gayrimenkuller gerçek değerleri üzerinden tapuda da işlem görecek.

Konu ile ilgili çalışması bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “taşınmaz değerleme sistemi” veritabanı çalışmasının önümüzdeki yıl bitirilmesi bekleniyor.

 

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

BuLazım No Comments

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi mülkün bağlı olduğu belediyeye her yıl iki eşit taksit halinde ödenir.
Birinci taksit 01 Mart – 31 Mayıs, ikinci taksit 01- 30 Kasım tarihleri arasındadır. Emlak vergisi kanununa göre, Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. Belediyeler vergileri kendi kendilerine artırıp yükseltemezler. Emlak vergisini zamanında ödemeyen mülk sahibi kanunun öngördüğü oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Ödemelerdeki aksamaların devamı durumunda, belediye mülkün tapu kaydına haciz kaydı koydurabilir ve mülk satılırken cezaları ödenir.