tapu harcı indirimi etiket arşivi

Tapu Harcı İndirimi 31 Aralık 2019’a Kadar Uzatıldı!

BuLazım No Comments

Herkese Merhaba,

Daha önceki yazılarımızda da pek çok kez sizlerle paylaştığımız üzere, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de ciddi bir yavaşlama söz konusu. Gayrimenkul arzındaki fazlalık, ekonomik çekinceler ve yüksek inşaat maliyetleri derken gayrimenkul fiyatları yüksek fakat alım-satım işlemleri düşük seviyelerde gerçekleşti.

2018 yılında döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artış inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları 2018’in ilk 9 ayında önceki yıla göre bina sayısı bazında % 41,4 azalırken, yüz ölçümü % 55,1, daire sayısı % 58,6 oranında azaldı.

Ayrıca konut kredisi faizlerinin yıl içinde % 3,2 seviyelerini kadar yükselmesi de gayrimenkul sektörüne büyük darbe vurdu.

Ekonomisi büyük ölçüde inşaat sektörü üzerine yüklenmiş olan ülkemizde, devlet ekonomiye canlılık kazandırabilmek için pek çok önlemler aldı ve yeni uygulamalara başladı.

Bu uygulamalardan biri hükumetin yabancıların Türk vatandaşlığı kanununda değişiklik ile almak için karşılamak zorunda olduğu mali yatırım kriterlerini düşürmesi oldu. Daha önce 1 milyon ABD Doları olan vatandaşlık alabilme bedeli, 19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 250.000 ABD Doları’na  indirildi. (3 yıl satmamak kaydı ile ülkemizden minimum 250.000$ tutarında taşınmaz satın alana yabancılar Türk Vatandaşlığına kabul ediliyor.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının “ucuzlamasıyla” 2018’in  ilk 11 ayında yabancılar 35 bin 103 adet konut satın alırken, en çok tercih edilen kent 12 bin 100 adet ile İstanbul oldu.

İlk kez ev alacakların açacağı konut hesabına yapılacak devlet katkısı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarıldı.

Tapu harcı ve KDV indirimleri, 21 Mart 2019’da çıkan kararname ile 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı!

Bir diğer uygulama ise alım-satım işlemlerinde devlete ödenen vergi ve tapu harçlarında indirime gidilmesi oldu.

Hem alıcının hem de satıcının sorumluluğunda olan tapu harçları söz konusu taşınmazın satış bedelinin yüzde (%) 2’si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında (%) 2’si olan 4 bin TL alıcı diğer (%) 2’si olan 4 bin TL de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenmektedir.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınarak hareketlendirilmesi adına %2 oranındaki tapu harç bedeli yüzde (%)1,5’e düşürülmüştü. 2018’de uygulanmaya başlanan bu tapu harcı ve KDV indirimleri, 21 Mart 2019’da çıkan kararname ile 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.

 

Tapu harcı indirimi ne zaman bitecek?

BuLazım No Comments

Tapu harcı ödemesinden  hem alıcı hem de satıcı sorumludur.

Tapu hacı söz konusu taşınmazın satış bedelinin yüzde (%) 2’si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında (%) 2’si olan 4 bin TL, hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenir.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınarak hareketlendirilmesi adına %2 oranındaki harç bedeli yüzde (%)1,5’a düşürülmüştü.

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • konut ve işyeri teslimlerine ilişkin tapu işlemlerinde binde 15 olarak indirimli uygulanan tapu harcı oranı ile
  • bazı konut ve işyeri tesliminde %8 olarak indirimli dikkate alınan KDV oranı uygulanmasına 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.

 

KDV ORANLARI

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, konutlarda uygulanacak KDV oranları;

a) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları dışında veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olmayan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500 TL’nin) altında olanlar için %1,

b) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları içerisinde rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler dışında lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000-2.000 TL (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500-1.000 TL) arasında olanlar için %8,

c) Net alanı 150 m²’nin üzerindekiler ile 150 m²’ye kadar olmakla birlikte büyükşehir belediye sınırları içerisindeki lüks ve birinci sınıf yapılarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 2.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 1.000 TL’nin) üzerinde olanlar için %18

olarak belirlenmiştir.

  • 5 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na geçici 3. madde eklenmiş ve yukarıda (c) bendinde belirtilen konutlardaki % 18 olan KDV oranının 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında % 8 olarak uygulanması öngörülmüş;
  • 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü edilen geçici 3. maddeye “işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” ibaresi eklenerek KDV oranı % 18 olan işyerlerinin 30.10.2018 tarihine kadar tesliminde % 8 oranı uygulanması hükme bağlanmış;
  • 31 Ekim 2018 tarih ve 287 sayılı Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştü.

30 Aralık 2018 Tarih ve 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yukarıda bahsedilen geçici 3. maddede değişikliğe gidilmiş ve “31.12.2018” ibaresi “31.03.2019” şeklinde değiştirilmek sureti ile %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştür.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Kararı (30.12.2018 tarih ve 2018/535 sayılı)

KAYNAK: https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/gayrimenkul/bultenler/tapu-indirimi-ve-kdv-harci-suresi-uzatilmistir.html  

Hayalinizdeki evi bekletmeyin!

www.bulazim.com’a talebinizi bırakın eviniz sizi bulsun!

Tapu harcı indirimi ne zaman bitecek?

BuLazım No Comments

Tapu harcı indirimi için son gün 31 Aralık 2018!

Tapu harcı ödemesinden  hem alıcı hem de satıcı sorumludur.

Tapu hacı söz konusu taşınmazın satış bedelinin yüzde (%) 2’si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında (%) 2’si olan 4 bin TL, hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenir.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınarak hareketlendirilmesi adına %2 oranındaki harç bedeli yüzde (%)1,5’a düşürülmüştü. Bu indirimden faydalanabilmek için son gün 31 Aralık 2018.

Hayalinizdeki evi bekletmeyin!

www.bulazim.com’a talebinizi bırakın eviniz sizi bulsun!