Kira Kontratı Nedir? Kira Kontratlarında Neler Belirtilmelidir?

Kira Kontratı Nedir? Kira Kontratlarında Neler Belirtilmelidir?

BuLazım No Comments
  Genel

 

Gayrimenkullerin kiralanması sırasında kiracıyla mal sahibi arasında kira kontratı yapılır.

Kontratta kiranın süresi, bedeli, artış oranı, ödemelerin yapılacağı tarih ve kiracının kullanımına bırakılan demirbaşlar belirtilir. Genellikle yıllık olarak imzalanan kontrat, taraflar arasında herhangi bir tahliye kararı alınmazsa uygulanmaya devam eder. 

Kira kontratı, gayrimenkul sahibinin, taşınmazının kullanım hakkını kiracıya bıraktığını, kiracının ise bu kullanım hakkı karşılığında bir bedel ödemeyi kabul ettiğini gösteren belgedir. Kontratlar genellikle belirli bir süreliğine yapılır. Süre sona erdiğinde taraflar karşılıklı anlaşmaya vararak yeni bir kontrat yapabilir veya taraflardan herhangi birinin kararıyla taşınmaz boşaltılabilir. Fakat içeriğinde gayrimenkulün teslimine dair bir tarihi belirtilmeyen kontratların süresi dolduğunda; herhangi bir yenileme yapılmazsa, kontrattaki şartlar uygulanmaya devam eder. Bu durumda kontrat, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Kiracı, sözleşmenin feshedilmesine veya yenilenmesine kadar mevcut kontrattaki şartlar altında gayrimenkulü kullanmayı sürdürebilir.

Kira kontratında gayrimenkulün teslim süresi belirtilmiş ve süre sonunda kira ilişkisinin devamına yönelik yeni bir sözleşme yapılmamışsa kiracının bu süre sonunda gayrimenkulü boşaltması gerekir. Kiracının bu hükme uymaması durumunda gayrimenkul sahibi, icraya başvurarak veya dava açarak kira kontratını sonlandırabilir.

Tapu harcı indirimi ne zaman bitecek?

BuLazım No Comments
  Genel

Tapu harcı ödemesinden  hem alıcı hem de satıcı sorumludur.

Tapu hacı söz konusu taşınmazın satış bedelinin yüzde (%) 2’si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında (%) 2’si olan 4 bin TL, hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenir.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınarak hareketlendirilmesi adına %2 oranındaki harç bedeli yüzde (%)1,5’a düşürülmüştü.

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 • konut ve işyeri teslimlerine ilişkin tapu işlemlerinde binde 15 olarak indirimli uygulanan tapu harcı oranı ile
 • bazı konut ve işyeri tesliminde %8 olarak indirimli dikkate alınan KDV oranı uygulanmasına 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.

 

KDV ORANLARI

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, konutlarda uygulanacak KDV oranları;

a) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları dışında veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olmayan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500 TL’nin) altında olanlar için %1,

b) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları içerisinde rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler dışında lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000-2.000 TL (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500-1.000 TL) arasında olanlar için %8,

c) Net alanı 150 m²’nin üzerindekiler ile 150 m²’ye kadar olmakla birlikte büyükşehir belediye sınırları içerisindeki lüks ve birinci sınıf yapılarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 2.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 1.000 TL’nin) üzerinde olanlar için %18

olarak belirlenmiştir.

 • 5 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na geçici 3. madde eklenmiş ve yukarıda (c) bendinde belirtilen konutlardaki % 18 olan KDV oranının 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında % 8 olarak uygulanması öngörülmüş;
 • 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü edilen geçici 3. maddeye “işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” ibaresi eklenerek KDV oranı % 18 olan işyerlerinin 30.10.2018 tarihine kadar tesliminde % 8 oranı uygulanması hükme bağlanmış;
 • 31 Ekim 2018 tarih ve 287 sayılı Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştü.

30 Aralık 2018 Tarih ve 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yukarıda bahsedilen geçici 3. maddede değişikliğe gidilmiş ve “31.12.2018” ibaresi “31.03.2019” şeklinde değiştirilmek sureti ile %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştür.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Kararı (30.12.2018 tarih ve 2018/535 sayılı)

KAYNAK: https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/gayrimenkul/bultenler/tapu-indirimi-ve-kdv-harci-suresi-uzatilmistir.html  

Hayalinizdeki evi bekletmeyin!

www.bulazim.com’a talebinizi bırakın eviniz sizi bulsun!

Tapu harcı indirimi ne zaman bitecek?

BuLazım No Comments
  Genel

Tapu harcı indirimi için son gün 31 Aralık 2018!

Tapu harcı ödemesinden  hem alıcı hem de satıcı sorumludur.

Tapu hacı söz konusu taşınmazın satış bedelinin yüzde (%) 2’si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında (%) 2’si olan 4 bin TL, hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenir.

Ülke ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumun dikkate alınarak hareketlendirilmesi adına %2 oranındaki harç bedeli yüzde (%)1,5’a düşürülmüştü. Bu indirimden faydalanabilmek için son gün 31 Aralık 2018.

Hayalinizdeki evi bekletmeyin!

www.bulazim.com’a talebinizi bırakın eviniz sizi bulsun!

 

 

ev almak

Ev Sahibi Olabilmek İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekir?

BuLazım No Comments
  Genel

Ev her insanın kendi ülkesidir ve her insan kendi ülkesini kurmak ister. Kim kendi evine sahip olmayı istemez ki? Bazıları aileden şanslı olsalar da bazıları için kendi evinin sahibi olabilmek en büyük ve en güzel hayaldir …
Gayrimenkul fiyatlarının sürekli arttığı ülkemizde,büyük şehirlerde ev sahibi olmak çok daha zordur.  Zordur, kolaydır, şöyledir, böyledir gibi kelimelerin fazla havada kaldığını düşünerek, işe rakamları sokup biraz somutluk katarak yazımıza devam ediyoruz. İşte ‘ev sahibi olabilmek için aç yıl çalışmak gerekir?’ sorusunun yanıtı…

İstanbul’da Ev Alabilmek
‘Hangi ilde konut fiyatları ne kadar?’ vs. gibi bilgilerle sizleri boğmadan hemen ülkemizin en pahalı ili olan İstanbul’dan örnekleme yapacağımızı belirtmek isteriz. İstanbul’da konut olarak m² birim fiyatları 2000TL’den başlayıp, 20.000TL’ye hatta çok daha yukarılara çıkmakta. Biz ortalama maaşlar, ortalama semtler ve ortalama metrekareler ile size ortalama bir hesap yaptık. İşte hesabımız…

2018 Emlak Vergisi

BuLazım No Comments
  Genel

Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri

2018 yılında emlak vergisi için ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2018 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında ikinci taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılabilir.

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mülk sahibi kanunun öngördüğü oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Ödemelerdeki aksamaların devamı durumunda, belediye mülkün tapu kaydına haciz kaydı koydurabilir ve mülk satılırken cezaları ödenir.

2018 yılı içerisinde gayrimenkul satın alan kişilerin vergi ödeme sorumluluğu 2019 yılında başlayacak olsa da gayrimenkul sahipleri, 2018 yılı sonuna kadar beyanname vermekle yükümlü olacak.

Emlak Vergisi Ödemeleri Nerede Yapılır?               

Emlak vergisi ödemeleri, belediyelerde, anlaşmalı bankaların ve ATM ve internet şubelerinden , e-belediye ve PTT havalesi ile  yapılabiliyor.

 

Veraset Beyannamesi Nedir?

BuLazım No Comments
  Genel

İnsan hayatını altüst eden olayların başında gelir bir yakının kaybetmek, ancak insan yaşadığı büyük acıyı bir kenara bırakıp günlük hayatın akışına biran önce dönmek zorundadır. Çünkü mirasın paylaşımı, malların devri ve bununla ilgili resmi işlemler bir an önce yapılmalıdır.
Öncelikle varislerin, mirası ret veya kabul etmeye karar vermeleri gerekmektedir. Mirasın reddi durumunda, Medeni Kanunu uyarınca üç ay içinde mirasın reddi davası açılması, kabulü durumunda ise veraset beyannamesi ile ilgili işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.
Beyanname nereye verilir?
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vefat edenin son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir. Vefat edenin ikametgâhı yabancı memlekette ise; Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir.
Beyanname ne zaman verilir?
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilme süreleri, ölümün gerçekleştiği yer veya varislerin ikametgâhlarının bulunduğu yere göre farklılık arz etmektedir.
Buna göre:

 • Ölüm, Türkiye’de gerçekleşmiş ve varislerde Türkiye’de ikamet ediyorlarsa, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
 •  Ölüm, yabancı memlekette, varislerde aynı yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette, varisler Türkiye’de veya ölüm Türkiye’de varisler yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette, varisler başka bir yabancı memlekette ise; ölüm tarihinden itibaren sekiz ay içinde

beyanname verilmelidir.
Beyannameye eklenecek belgeler nelerdir?
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ekinde;

 • Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan “Veraset İlamı” veya noterden alınan “Mirasçılık Belgesi”
 • Vasiyetname veya miras mukavelenamesi
 • Nüfus müdürlüğünden alınan “Ölüm ve Mirasçı Bildirimi”
 • Borç ve masraflara ait belgeler
 • Malvarlığı ile ilgili belgeler:
  • Araçlar için; ruhsat fotokopisi,
  • Gayrimenkuller için; tapu fotokopisi ve ilgili belediyeden emlak vergi değerini gösterir onaylı bir belge,
  • Mevduat için; bankadan alınan ve para miktarını gösterir bir yazı bulunmalıdır.

 

Beyannamenin doldurulması, tahakkuku ve ödeme zamanı
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, doldurulup tüm varisler tarafından imzalandıktan sonra (Beyanname vekâleten imzalanabilir) yukarıda sayılan evraklar eklenip, süresi içinde varislerden birisi tarafından ilgili vergi dairesine verilmelidir.
yanname doldurulurken, her bir varis için hissesine düşen payın; 161.097 TL’sinin (2015 yılı için) istisna olduğu, kişiye düşen miras hissesinin bu tutarı aşması durumunda vergi doğacağı unutulmamalıdır. Ayrıca beyannamede, vefat edenin vergi borçları ile geçerli belgelere dayanan diğer borçları indirilebileceği gibi cenazenin defin işlemlerine ait masraflarda indirim konusu yapılabilir.
Bu hususlara dikkat ederek doldurulan beyanname, ilgili vergi dairesine verilir ve tahakkuk ettirilir. Ödenecek vergi çıkması durumunda vergiler her yıl Mayıs ve Kasım aylarında üç yılda altı eşit taksitte ödenir. Varisler tahakkuk eden vergilerin tamamını ödemediği veya teminat göstermediği sürece intikal eden mallar üzerinde satış, devir gibi tasarruflarda bulunamazlar.

Gelir vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden yapılacaklar
Vefat edenin herhangi bir faaliyetten dolayı Gelir Vergisi mükellefi olması durumunda, vefat işi terk hükmünde olduğu için dört ay içinde ölüm olayı ilgili vergi dairesine bildirilmelidir. Bu bildirimi varislerden birisinin yapması yeterlidir. Bu aşamada varisler, vefat edenin yerine onun faaliyetine devam edip etmeyeceklerine karar vermeleri de gerekmektedir. Bununla birlikte, yine dört aylık süre içerisinde vefat eden adına Gelir Vergisi Beyannamesi verilmelidir.
Vefat edenin Katma Değer Vergisi mükellefiyetinin bulunması durumunda ise vefat tarihini kapsayan dönemin beyannamesinin verilme süresi, Vergi Usul Kanunun gereğince üç ay uzayacaktır. Bu süre içerisinde Katma Değer Vergisi Beyannamesi de verilmelidir.
Sonuç olarak, yasal süreleri içerisinde gerekli bildirim ve beyanların yapılması hem işlemlerin bir an önce tamamlanmasını sağlar hem de cezalı tarhiyata muhatap olunmasını engeller.
NOT: Konu hakkında daha detaylı bilgi, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi www.gib.gov.tr. adresinden ulaşabileceğiniz, “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”nden sağlanabilir.

Hüseyin ÇUKURTEPE

Veraset Beyannamesi Hakkında Temel Bilgiler

KAYNAK: http://vergialgi.net/vergi/veraset-beyannamesi-hakkinda-temel-bilgiler/

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

BuLazım No Comments
  Genel

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi mülkün bağlı olduğu belediyeye her yıl iki eşit taksit halinde ödenir.
Birinci taksit 01 Mart – 31 Mayıs, ikinci taksit 01- 30 Kasım tarihleri arasındadır. Emlak vergisi kanununa göre, Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. Belediyeler vergileri kendi kendilerine artırıp yükseltemezler. Emlak vergisini zamanında ödemeyen mülk sahibi kanunun öngördüğü oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Ödemelerdeki aksamaların devamı durumunda, belediye mülkün tapu kaydına haciz kaydı koydurabilir ve mülk satılırken cezaları ödenir.

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

BuLazım No Comments
  Genel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca daha önce yayımlanarak girecek “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde inşaat sektörünün talepleri dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca daha önce yayımlanarak yürürlüğe girecek “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde inşaat sektörünün talepleri dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre yapı ruhsatına uygun olarak inşaatı devam eden yapılarda, plan iptali olsa bile yatırımcının kazanılmış hakkı korunmaya devam edecek.

Şehirlerde çarpık kentleşmeden kaynaklanan silüet bozukluklarının önlenmesi amacıyla imarda bazı yeni düzenlemeleri kapsayan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 1 Ekim olarak belirlenen yönetmelikte bazı düzenlemeleri içeren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte, otel veya benzeri bir yapıda ortası açık merkezi alanı kapsayan “atrium”un tanımı yeniden düzenlendi.

Ayrıca, yönetmeliğin emsal harici tüm alanların toplamının, parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşamayacağına ilişkin hükmünde, emsal dışı kalan alanlara ilişkin değişikliklere yer verildi.

Bu kapsamda, yapılması zorunlu olan yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar, bahçede yapılan açık otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar ile alışveriş merkezlerinde yapılan “atrium” boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı emsal harici sayılacak. Ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 metrekaresi de bu hesaba dahil edilmeksizin emsal harici sayılacak.

Yönetmelik değişikliğiyle taban alan ve katlar alanı hesabına dahil edilmeyecek kullanımlar ve bahçe mesafelerine ilişkin de yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Ayrıca müstakil konutlardaki bağımsız bölüm iç duvar kalınlıklarına ilişkin sınırlama da yönetmelik değişikliği ile ortadan kaldırıldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE “MÜKTESEP HAK”

İnşaat sektörünün taleplerinin de dikkati alındığı yönetmelikte, bu kapsamda, “Yapı ruhsatına uygun olarak yapımına devam eden yapılarda, plan iptali olması halinde seviye tespiti yapılarak inşaat durdurulur. Mahkeme kararında yer verilen iptal gerekçeleri de dikkate alınmak koşuluyla hazırlanacak yeni imar planına göre mevcut haliyle ya da tadilatlı olarak korunması mümkün olan yapıların devamına izin verilir. Korunması mümkün olmayanların ise ruhsatları iptal edilerek inşaatın durdurulma tarihine kadar ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yapılan kısmı müktesep hak kapsamında değerlendirilir.” hükmü de iptal edildi.

Ayrıca, yapı ruhsatı işlemlerinde bir binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde, emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacimlerin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özellikleri ve güvenliği ile yangın güvenliğini olumsuz etkilememek kaydıyla yapılan tadilatlarda, tadilat yapılan bağımsız bölüm de diğer maliklerin muvafakati aranmadan malikin başvurusu yeterli olacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ “SİLÜET ONAYI ZORUNLULUĞU” GETİREBİLECEK

Yapı projelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren yönetmelik değişikliğiyle müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar, bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60 bin metrekareden fazla olan yapı veya yapılar topluluğu ile binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılara ilişkin bu niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince “avan proje zorunluluğu” kaldırılarak yerine “silüet onayı zorunluluğu” getirilebileceğine ilişkin hüküm eklendi.

Yönetmeliğe göre ayrıca özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmek ve kanunun cezai hükümleri saklı kalmak, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati alınmak, statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak, bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınarak ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.

Bina cephelerinde bu fıkrada aranan şartlara ilave olarak, sadece anten ve anten aparatları monte edilmek, cepheye bitişik olmak, dış cephe kaplamasıyla benzer görünümde olması ve anten boylarının 1,55 metreyi geçmemesi şartları da aranacak.

Fenni mesuliyet üstlenilmek ve kanunun cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sabit elektronik haberleşme altyapısında kullanılan, saha dolabı, varlık noktası (PoP noktası), menhol, ankesörlü telefon ve bina içi anahtarlama ekipmanları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmadan kurulabilecek.

EN KÜÇÜK DAİRE MİNİMUM 28 METREKARE OLACAK

Yönetmelikte mevcut yapı ruhsatı başvurularına ilişkin de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1 Ekim’den önce yürürlükte olan yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alınan ve inşaatı devam eden yapılara ilişkin olarak da ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.

Yürürlüğe girecek yönetmelikte yer alan düzenlemeler arasında, 1+0 stüdyo dairelerin bundan sonra imar projelerine dahil edilmemesi, yeni tip konut projelerinde en küçük dairenin 1+1 ve minimum 28 metrekare olarak tasarlanması gibi yenilikler yer alıyor.

http://www.haberturk.com/imarda-yonetmeliginde-son-durum-2017-1655256-ekonomi

Kira Depozitosunu Geri Almak

BuLazım No Comments
  Genel

Gayrimenkul kiralamaları sırasında mülk sahibi, kiralayan kişilerden kira bedelinin yanında kiracıdan depozito bedeli de istenmektedir.

Yapılan kira kontratı, kiracı ve mülk sahibi arasında yapıldığı gibi aynı zamanda daha güvenilir olması için noter huzurunda da yapılabilmektedir. Kontrat yapılırken peşin alınan kiranın yanında mülk sahibinin talep ettiği güvence bedeli de vardır, buna depozito denilmektedir. Bu güvence bedelini mülk sahibi istediği rakama göre talep edemez. Kanunlarla sınırlandırılmış olarak en fazla 3 kira bedeli talep edebilir.

Depozitonun asıl amacı mülk sahibinin kiracının kullanımı için devir ettiği gayrimenkul karşılığında haklarının korunması için aldığı güvence bedelidir. Yani; gerekirse kiracının gayrimenkule zarar vermesi, aidat ödememesi ya da faturalarını ödememesi durumunda mülk sahibinin gerekli zararları, ödemeleri karşılaması için verilen güvence bedelidir. 

Ancak bu verilen depozito bedelinin karşılığında kiracının da hakları vardır. Kiracı çıkmak istediği takdirde, gayrimenkulde herhangi bir zarar ziyan olmadığı sürece kiracının ödemiş olduğu depozito bedeli geri iade edilir.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse; kira depozitosunu geri almak için, ev tutulurken evin durumu nasılsa o şekilde bırakılmalıdır. Bu yüzden evin bütün durumu kontratta ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Evde her hangi bir boya, tadilat, zarar, aidat borcu, fatura borcu yoksa kişi vermiş olduğu depozitoyu geri alabilir.

 

EV ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

BuLazım No Comments
  Genel

EV ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!


Kira çarpanı
 Satın alınacak konutun kira gelirleriyle kendini kaç ayda finanse edeceğinin, hesaplanmasıyla bulunur. Gayrimenkulü satın almak için ödediğiniz parayı, gayrimenkulün brüt aylık kira gelirine bölerseniz, elde ettiğiniz sayı, o gayrimenkulün aylık kira çarpanını verir.

Kira çarpanı  elbette bir evin değerini hesaplamada baz alınacak bir unsur ancak tek başına yeterli bir kriter değil. Başka nelere dikkat lazım, emlak editörümüz Gülistan Alagöz, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya’ya sordu. İşte yanıtları….

1-AMORTİ SÜRECİ

Amorti etme süresi piyasanın çok oturmuş olduğu yerlerde ve/veya fonksiyonlarda bakılan bir orandır. Özelikle gelişme bölgelerinde bu süre projeden projeye, caddeden caddeye dahi değişiklik gösterir. Alım kararını direkt etkileyen unsur olmaktan çıkar… Bu anlamda özelikle konut alım kararında bu oranların direkt etkisinden bahsetmek bence bugün için çok doğru değil…

2- DEĞER ARTIŞ PRİMİ

Amorti etme süresi ile yapılan hesapta 2 önemli veri dikkate alınmaz. İlki değer artış primi, ikincisi de kira artış oranları… Hep aynı kira geliri elde edilecek varsayımı ile bakılır. Türkiye ve İstanbul gibi konut piyasasının gelişmekte olduğu ülkelerde değer artış primi de yatırım yapma kararınızda etkili olur.

3- OTURUM MU YATIRIM MI?

Alacağınız konutu ne amaçla alıyor olduğunuzu iyi ayırt etmekle başlıyor aslında doğru karar için… ‘oturum’ amaçlı mı ‘yatırım’ amaçlı yoksa ‘ikisinden de biraz biraz olsun’ mu bunun kararını vermek gerekir öncelikle…Örneğin ilk önce biraz oturayım sonra da satıp daha güzelini daha büyüğünü alayım diye düşünüyorsanız kısa zamanda gelişecek bölgelerden almalısınız gibi…

4- YAKINDA PROJE VAR MI?

Yakınlarında toplu ulaşım, büyük altyapı, kamusal yapı vb.. gibi projeler var mı ? Diğer önemli kıstas bu konu… Özelikle konut fiyatlarını en çok etkileyen faktör yakın çevresindeki mega projeler, insanların toplandığı alanlar ( AVM, hastane, okul, adliye binası vb… ) ve tabii ki toplu ulaşıma yakınlık… İstanbul özelinde konuşmak gerekirse konut değerlerini en çok etkileyen tetikleyen ilk faktör toplu ulaşım projeleri ( metrobüs, metro, tren vb.. )

5- GELİŞİME AÇIK MI

Yakın çevresinin gelişim potansiyeli bir diğer önemli konudur. Bazen bölgelerin gelişimini etkileyen doğal ve yapay eşikler vardır, ( orman alanı, askeri bölge, yapılaşma yasak alan, tarım alanı vb.. doğal eşik e örnek ) bu eşikler de kentin gelişme yönünü belirler çoğu zaman… Bu konudaki gözlemler de doğru yatırım için önemli olarak nitelendirilebilir.

6- CAZİBESİNİ YİTİR Mİ?

Çekim merkezlerine yakınlık konut için yine artı unsurdur. Burada sadece tehdit olarak konu çekim merkezinin taşınma ihtimalini dikkatli sorgulamak kısmı var. Bir bölgede hastane açılınca tüm eczacılar, doktor muayeneleri bölgenin fiyat eğrisini yukarı yönlü değiştirirken, hastane taşınınca fiyat direkt aşağı yönlü etkilenir.

7- MAKETLER YANILTMASIN

Söz konusu konut olunca işin içinde bir de maketler girer ki çok tehlikeli bir konudur. Maketten ev almak çok fazla riski de içinde maalesef barındırıyor. Maketten alınan evin bitmiş halini çok iyi tezahür etmek gerek… 3 boyutlu düşünme ve görme sanatında uzmanlık gerektiren bir konu maketten seçilen evler… Bir de karma projede, ya da daha önce hiç oturumun olmadığı bölgelerde alınan maketten evler çok yapay bir doğal çevreyi de beraberinde getiriyor. Buna da bence bakılmalı.

8- EN ÖNEMLİSi, YASAL MI?

Tapu niteliği, yasal evrak gibi belediye araştırmaları mutlaka yapılmalı. Yasal durum ile mevcut durum birbirine uyumlu mu. Tapu belgesi bu durumu tasdik eden bir tapu mu ? İskan var mı ? gibi konular tabii ki satın alma kararını verirken çok çok önemli… (Bu hizmeti gayrimenkul değerleme firmaları verebiliyor.)

http://www.hurriyet.com.tr/sizin-ki-kac-yil-40609715